Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), 10.11.2008 tarih ve 2008/14306 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmuş bir kamu kurumudur.

Ajans, kuruluş amacını web sitelerinde;

  1. Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek,
  2. Kaynakların etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak,
  3. Sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak şeklinde açıklamıştır.

Vizyonu; bölgedeki yerel dinamikleri harekete geçiren, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına öncülük eden, yerel ve uluslararası tüm platformlarda saygın ve tanınır bir kalkınma ajansı olmak olan Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, ekonomik ve sosyal alanlarda sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak misyonunu taşımaktadır.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, faaliyetlerinde çalışma prensibi olarak çözüm odaklılık, verimlilik, güvenilirlik, toplumsal sorumluluk, sürdürülebilirlik, hesap verebilirlik, erişilebilirlik, açıklık ve mali hesap verebilirlik değerlerine sahiptir.

“Bilgi görseli” şeklinde de adlandırılan infografik, bilgilerin görsele, harekete dökülmüş halidir. İnfografik sunumlar sayesinde bilgiler daha anlaşılır ve ilgi çekici olarak sunulmaktadır.

Kısaca “verilerin görsel sunumu” olan infografik kavramı ile ilgili yazımız yakında bloğumuzda yayınlanacaktır. Dilerseniz blogumuzu takip edebilir, konu ile ilgili daha kapsamlı bilgiye sahip olabilirsiniz.

Biz Vr Turu olarak Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı için infografik bir çalışma oluşturduk. Yaptığımız bu çalışma aynı zamanda Invest Corum projesinin bir parçasıdır. Hazırladığımız videoda, ulaştığımız bilgilerin daha akılda kalıcı ve dikkat çekici olması amacıyla infografik sunum şeklini kullandık. Videoları Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın resmi Youtube kanalında, sosyal medya hesaplarında ve kendi sosyal medya hesaplarımızda hem İngilizce hem de Türkçe versiyonları ile yayınladık.

Çalışmamızı aşağıdaki videolarından izleyebilirsiniz.

© 2017 VRTURU . Tüm Hakları Saklıdır .
Loading...
VRTURU