Reklam; bir ürün ya da hizmetin bedeli kimin tarafından ödendiği belli olacak şekilde, geniş halk kitlelerine kitle iletişim araçlarından yer ve zaman satın alarak tanıtılması çabalarının bütünüdür. İşletmelere en elverişli pazarları bulma konusunda destek olan, onların sermayelerini verimli alanlara yönlendirmelerine teşvik eden reklamın sorgulanan yanları da bulunmaktadır.

Öyle ki yazılarımızda devamlı reklamın faydalarını ele alsak da günümüzde reklamla ilgili tartışılan, sorgulanan konular bulunmaktadır.

Peki Nedir Reklamın Sorgulanan Yanları?

Öncelikle geçmişe göre çok daha fazla enformasyona, reklama maruz kalan tüketicilerin ilgileri de değişmiştir. Karşılaştıkları mesajı doğru almaları veya doğru almak için bir çaba göstermeleri geçmişe göre daha zordur. Böyle bir ortamda reklamın ilgi çekecek düzeyde olmasının üzerine ne kadar çalışılırsa çalışılsın bazı kesimlerce reklamın ikna edici özelliği tartışılmaktadır.

Reklam hazırlık süreci baştan sona dikkatli olunması gereken bir süreçtir. Reklamların ardında göründüğünden çok daha fazla emek ve uygulamalar vardır. Dolayısıyla reklam hazırlık sürecinde yaşanan bir sorun, sonuca da olumsuz yansıyabilmektedir.

Reklamın etkisi üzerine yapılabilecek olumsuz değerlendirmelerden biri de ulusal, bölgesel ve küresel çapta yaşanan büyük değişimdir. Bu değişim reklam için stratejik planlamayı karmaşık hale getirmekte ve bazen gözden kaçan ufacık bir detay bir yerleşim bölgesince yanlış anlaşılabilmektedir. Kimi zaman izleyici bunu görmezden gelse de günümüzde sosyal medya kullanımının da yaygınlaşmasıyla özellikle yaşanan olumsuzluklar hızla yayılmaktadır.

Geleneksel reklam mecralarının yani gazete, tv, radyo gibi araçların reklamda verilmek istenen mesajı doğru aktarılabilme gücü de sorgulanmaktadır. Yukarıda da değindiğimiz gibi küreselleşme, teknolojik gelişmeler ve dönüşüm süreçleri kalıplaşmış algıları yıkmış, insanların fikirlerinin değişmesine yol açmıştır.

Reklamın sorgulanan yanlarından bahsetmiş olsak da doğru reklamın, mesajını vermek istediği şekilde veren reklamlar olduğu söylenebilir. Değişime adapte olma süreci hala devam etmektedir. Şimdiye kadar nasıl başarılı reklamlar yapılmışsa, değişim süreci tamamlandıktan sonra da böyle reklamlara sık sık rastlayacağız. Unutmayın; reklam, hedef kitleyi doğru tanıdıkça şekillenir. Değişen tüketici davranışlarının araştırılması ve doğru taktiklerin uygulanmasıyla reklamın etkisini arttırmak mümkündür.

Reklamın sunduğu zenginliklere ulaşmak için sorgulanan yanları çözüme kavuşturmak, önünüzdeki taşı kaldırıp yola devam etmenizi sağlayacaktır!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

© 2017 VRTURU . Tüm Hakları Saklıdır .
Loading...
VRTURU